Sedert mei 1983 hebben we in Maasbree een ondernemersgroep genaamd de Schor. Omdat ook ondernemers buiten het industrieterrein de Schor graag lid wilden worden zijn in 2002 de statuten opnieuw bezien en statutair enige aanpassingen gedaan. In 2007 zijn we samen gegaan met Baarlo. Nu kunnen alle ondernemers in de gemeente Maasbree lid worden die voldoen aan de doelgroep. Het betreft bedrijven niet zijnde detailhandel.

We hebben een naamswijziging toegepast en verandert in Ondernemersgroep Maasbree Baarlo.

De detailhandel is georganiseerd middels de "Winkeliersvereniging Maasbree".

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Het behartigen van de belangen van ondernemers van Maasbree tegenover
  • Externe organisaties (gemeente, politieke partijen, de brandweer enz.)
  • Het zoeken naar samenwerking tussen de bedrijven in de breedste zin van het woord (op gebieden als opleidingen, beveiliging, promotie, uitlenen van personeel, gebruik maken van onderlinge expertise enz.)
  • Het organiseren van informatie avonden (bijvoorbeeld rond nieuwe wet- en regelgeving)
  • Het bevorderen van onderlinge bekendheid (bedrijfsbezoeken, maken van bedrijfsbeschrijvingen enz.)

De contributie wordt vastgesteld op € 75,- per jaar hetgeen ongeveer een bedrag is wat in omliggende gemeenten gebruikelijk is. Dit bedrag kan statutair jaarlijks door het bestuur worden aangepast. De contributie wordt middels een automatische incasso geïnd.
Wij hebben inmiddels een collectief contract voor het onderhoud van brandblussers via Saval en afvalverzameling via AVR. U kunt aangeven op aanmeldingsformulier of u interesse hebt.

Calamiteitenlijst

Verder hebben we een calamiteitenlijst. Bedrijven kunnen een telefoonnummer opgeven waar men nagenoeg 24 per dag bereikbaar is en bij eventuele calamiteiten kan worden gebeld. U kunt aangeven op het aanmeldingsformulier of u op eerstvolgende uitgave wilt worden vermeld.